c

Skanskas vägprojekt Rv 3/25 i Norge når högsta nivån av CEEQUAL

Pressmeddelande 2020-09-03 08:00 CET

Skanskas vägprojekt riksväg 3/25 i Norge har erhållit den högsta och mest omfattande nivån av den internationellt erkända klassificeringsstandarden för hållbarhet för infrastrukturprojekt, CEEQUAL. Riksvägen med sina 25 kilometer sträcker sig mellan Løten och Elverum i Hedmark län, Norge.

rv 3 25

Skanska har lyckats arbeta fram en utsläppsreduktion av växthusgaser från projektet med 25 procent under projektets livscykel. CEEQUAL är utbrett i många länder, men det finns fortfarande bara ett fåtal projekt som har certifierats i Norge. Projektet är nu det första som uppnår Whole Team Award, vilket innebär att den förberedande fasen, konstruktionsfasen och planering av driftsfasen också är certifierade.

– Detta är ett styrkebesked som visar att Skanska ligger i framkant och kan leverera lösningar när kunder ställer ambitiösa hållbarhetskrav. Vi vill agera kraftfullt i en hållbar omställning och Skanskas mål är att vara klimatneutrala 2045, med en 50-procentig reduktion av koldioxid 2030. Genom att erbjuda klimatsmarta lösningar hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål. CEEQUAL-certifieringen av riksväg 3/25 är ännu ett sådant konkret exempel. Trots rådande pandemi får vi inte låta klimatfrågan hamna i skymundan, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska AB.

Exempel på hållbarhetsåtgärder på riksväg 3/25:

  • Förbättrad asfalt som minskar behovet av ny asfaltering med 25 procent under en 60-årsperiod. Livslängden på slitlager förlängs från nio till elva år genom att öka tjockleken på dem. En totallösning för optimerad konstruktion och produktionsåtgärder minskar klimatutsläppen med 21 500 CO2-ekvivalenter jämfört med konventionell asfalt.
  • Resurseffektiv användning av betong och optimering i designfasen ger en uppskattad minskning med 2 550 ton CO2-ekvivalenter.
  • Olika åtgärder för att minska energianvändningen under drift ger en uppskattad minskning av utsläpp av växthusgaser under livscykeln på cirka 5 700 ton CO2-ekvivalenter. Ett exempel på detta är användandet av LED-armaturer med nattdimning. Dessa har 60 procent lägre energianvändning än konventionella glödlampor och cirka 14 procent lägre energianvändning än en standard-LED-lösning.

Kontakter

Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957