c

Skanska Sverige effektiviserar verksamhetsgrenen Hus

Pressmeddelande 2020-08-26 08:00 CET

Skanska Sverige vässar nu sin organisation för att möta kunderna och deras behov på en tuffare marknad. Ledningen för verksamhetsgren Hus får en mer tydlig struktur och styrning genom att byggverksamheten och de utvecklande enheterna samlas under två vice vd:ar istället för tre. Mikael Matts lämnar rollen som vice vd i Skanska Sverige.

Byggverksamheten inom Hus samlas fortsättningsvis under vice vd Hus Magnus Persson och de utvecklande enheterna under vice vd Alexandra Laurén. Syftet med ändringen är att organisationen renodlas och anpassas för att möta kunden, samt att bättre göra det möjligt att fokusera framåt och ta nästa kliv i en utmanande tid.

Grunden för detta har lagts på ett föredömligt sätt av Mikael Matts som kontinuerligt med sin erfarenhet som ansvarig för bostadsutveckling i Centraleuropa genomfört nödvändiga förbättringsåtgärder.

– Vi har ett läge med högre konkurrens när marknaden viker. Då är det viktigt att förändringar görs för att möta marknaden samlat i syfte att vara konkurrenskraftiga i en mer utmanande tid, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige. 

En av förändringarna är att projektutveckling samlas under en vice vd. Det kommer primärt ge möjlighet till ökade synergier mellan Nya Hem, Projektutveckling och Hyresbostäder.

– Vår största tillgång är våra medarbetare. Att få dem att arbeta under de absolut bästa förutsättningarna som finns är viktigt för att nå framgång och med den här omorganisationen tror jag vi kommer att uppnå det, säger Gunnar Hagman. 

Den nya organisationen gäller omgående.

Kontakter

Kontakta: Emilie Schelin, Kommunikationsansvarig
Telefon +46104492025