c

Skanska tar innovativa steg på väg mot klimatneutral asfalt

Pressmeddelande 2020-08-24 08:00 CET

En helt klimatneutral asfalt kan låta orealistiskt. Men nyligen lade Skanska sin nya asfalt på väg 620 mellan Ludvika och Björsjö. Det är Trafikverket som är kund och det är en standardprodukt kallad MJOG 16 V6000 som upphandlats. Skanska har valt att använda en asfalt som tagit stora kliv mot att bli klimatneutral tack vare det tillsatta biobindemedlet.

asfalt

– Det är troligen den första mer eller mindre klimatneutrala asfaltmassan i världen, säger Kenneth Olsson, asfaltspecialist på Skanska.

Användningen av biobindemedlet är det verkliga genombrottet. I asfalten ersätts bitumen, som utvinns ur fossil råolja, delvis med ett biobindemedel. Eftersom asfalt är 100 procent återvinningsbar så kommer koldioxiden som tagits upp och bundits i biobindemedlet vara lagrad över lång tid, istället för att släppas ut i atmosfären. På så vis kan den mindre mängd koldioxidutsläpp som kvarstår från tillverkningsleden balanseras så att klimatneutralitet uppnås.

– I höstas genomförde vi flera testasfalteringar med biobindemedel runt om i Stockholm. Dessa har nu analyserats på våra laboratorier – och proverna visar att vår asfalt med biobindemedel håller den kvalitet vi hoppats på, säger Kenneth Olsson.

För att asfalt ska få lägsta möjliga klimatbelastning i produktionsledet krävs tre viktiga steg: brännaren i asfaltverket ska drivas med förnyelsebart bränsle, andelen återvunnen asfalt i den nya asfalten ska vara hög, och delar av bindemedlet bitumen byts ut mot biobindemedel. Med dessa åtgärder kan man reducera klimatavtrycket rejält – ända ned till nettonollutsläpp. Samtidigt har denna asfalt precis samma egenskaper som traditionellt tillverkad asfalt.

– Skanskas 25 asfaltverk i Sverige har tagit de två första stegen för att sänka klimatbelastningen i den asfalt vi levererar till våra kunder. Borlänge asfaltverk blir det första asfaltverket att införa biobindemedel, säger Peder Olsson, distriktschef inom Asfalt och bergmaterial norr.

Dalarna och närmare bestämt Ludvika/Smedjebacken blir alltså först ut med den nya asfalten i stor skala. Där lägger Skanska just nu 11 000 ton asfalt med biobindemedel.

– Det känns jättekul att få vara en del av denna utveckling. Det är mot klimatneutralitet vi ska, och kunderna visar stort intresse för vår nya asfalt, säger projektchef Thommy Dicander.

 

Foto: Tomas Ärlemo