c

Skanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i Västervik

Pressmeddelande 2020-08-17 08:00 CET

Skanska har tecknat ett avtal med Region Kalmar Län om att bygga nya lokaler för psykiatrin. Projektet bedrivs i två faser där avtal nu slutits om den första som innefattar projektering, planering och kalkylering. Parallellt med detta bedöms ett antal mindre förberedande delprojekt genomföras.

psykiatrin västervik

– Vi har goda erfarenheter från byggandet av Psykiatrin i Oskarshamn att dra nytta av, så det är fantastiskt kul att få förtroendet att tillsammans med region Kalmar Län ta sig an detta stora och viktiga projekt. Vi ser fram emot att komma igång, säger Ola Löwgren, ombud, Skanska Sverige AB.

Det ska bli en helt ny byggnad i sex våningar som kommer att inrymma rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri inom Västerviks befintliga sjukhusområde. Totalt rör det sig om cirka 23 000 kvadratmeter nybyggnation.

Projektet genomförs i partnering som innebär ett nära samarbete med Region Kalmar län. Den förberedande fasen beräknas ta cirka ett år och därefter tecknas ett separat avtal för själva utförandet av byggprojektet.

Den nya byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2024.

 

Bild: Atrio Arkitekter Västervik

Kontakter

Kontakta: Håkan Isfalk, Marknadschef AO
Telefon +46104489213
Kontakta: Ola Lövgren, Projektchef
Telefon +46104489401
Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957