c

Skanska renoverar Stockholms stadsbibliotek

Pressmeddelande 2020-06-24 08:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad, Fastighetskontoret, att förbereda för renovering av Stadsbiblioteket i Stockholm. Renoveringen bedrivs i flera faser och nu har avtal slutits om den första fasen som innefattar projektering, planering och kalkylering.

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett modernt bibliotek. I dag är biblioteket byggnadsminne med ett mycket stort bevarandevärde. Samtidigt är biblioteket och de intilliggande basarerna med sina hyresgäster i behov av renovering; inga större investeringar har gjorts sedan 1980-talet.

Det stora bevarandevärdet innebär att all ombyggnad och renovering ska utföras med hänsyn till byggnadsverket och med tidstypiska material och arbetsmetoder. Detta medför ett extremt varsamt genomförande, samtidigt som projektet genomförs med byggnaden i drift, vilket medför utmaningar under hela byggskedet.

– Det är hedrande att få möjlighet att genomföra nödvändiga byggåtgärder för att säkerställa att stockholmarna även fortsättningsvis kan nyttja denna viktiga byggnad. Att få göra detta tillsammans med Stockholms Stads Fastighetskontor och bygga vidare på tidigare samarbeten ser vi fram emot, säger Johan Lindskog, distriktschef, Skanska Sverige AB.

– Stadsbiblioteket är en av stadens viktigaste byggnader, men har alldeles för länge försummats. Jag är stolt över att nu säkerställa nästa steg för denna nödvändiga upprustning genom ett avtal med Skanska, och ser fram emot att arbetet kommer igång, säger Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Förberedelsearbetet inleds omgående med målet att kunna sluta avtal om själva genomförandet i november i år.

Kontakter

Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957