c

Skanska medverkar i Omstartskommissionen med fokus på en hållbar omstart av Sverige

Pressmeddelande 2020-05-20 08:00 CET

Behovet av en fortsatt hållbar samhällsutbyggnad är stort. Satsningar på infrastruktur kommer bli en stark motor när Sverige startar om. Genom att medverka i Omstartskommissionen som leds av Stockholms Handelskammare vill Skanska säkerställa att Sverige även fortsatt satsar på ett samhällsbygge som präglas av hållbarhet, innovation och digitalisering.

Byggindustrin är en motor för samhällsekonomin när samhället öppnar upp igen. Sammanlagt står sektorn för elva procent av BNP och sysselsätter 350 000 människor i Sverige. Satsningar på infrastruktur ger ringar på vattnet och skapar jobb i flera branscher. Bostäder, skolor och äldreboenden behövs. Men det finns samtidigt ett underliggande behov av strukturförändringar inom flera områden.

– Sverige behöver en omstart när den akuta hälsokrisen är över och kommissionen samlar gedigen expertis från en rad områden. Vi kan exempelvis stärka klimatomställningen genom hårdare krav på klimatmål i offentliga upphandlingar och det är tillfälle att se över bostadspolitiken och genomföra de reformer som behövs, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige, om Skanskas medverkan i Omstartskommissionen. 

I arbetet som partner till Omstartskommissionen är Skanska övertygade att Sverige måste fortsätta satsa på hållbarhet – det kommer att bli vår styrka efter krisen. Men vi måste våga tänka nytt – det är dags för hållbarhet 2.0.

– Nya behov och möjligheter kommer att uppstå utifrån det vi lär oss av krisen och människors förändrade beteenden. Att säkerställa att vi fortsatt ligger i framkant vad gäller hållbarhet, innovation och digitalisering i ett nytt landskap är avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Skanska ser fram emot att vara en aktiv partner i Omstartskommissionens arbete, säger Gunnar Hagman.

Mer info om Omstartskommissionen: www.chamber.se

 

På bilden (se nedan): Gunnar Hagman (till höger) och Jonas Lindberg vid asfaltverket Sperlingsholm, Halmstad.