c

Skanska utvecklar och bygger nytt äldreboende i Alingsås

Pressmeddelande 2020-05-14 08:00 CET

Skanska ska utveckla och bygga äldreboendet Villa Brogården med 80 lägenheter i stadsdelen Brogården i Alingsås. Hyresavtal har tecknats med Vardaga Äldreomsorg för drift av verksamheten. Byggnaden ska stå färdig i början av 2022.

brogården

Villa Brogården byggs med högt ställda hållbarhetskrav. Ambitionen är att byggnadens energianvändning ska ligga 80 procent under Boverkets riktlinjer. Utöver LEED-certifiering, nivå guld, som syftar till miljövänlig design, drift, produktion och underhåll, investeras i solceller på taket samt bergvärme. Klimatkalkyler tas fram kontinuerligt där varje enskild produkt och aktivitet utvärderas mot alternativ som minimerar koldioxidutsläppen. Även det sociala arbetet har påbörjats med ambitionen att skapa mervärde för området, dess verksamheter och Alingsås som kommun.

För snart tio år sedan utförde Skanska på uppdrag av Alingsåshem en totalrenovering av 299 lägenheter i stadsdelen Brogården. Renoveringen hade fokus på tillgänglighet, social hållbarhet och miljö. Nu tar Skanska stafettpinnen vidare i egen regi med samma fokus tillsammans med vårdoperatören Vardaga i det nya äldreboendet.

Byggnadsarbetet inleds omgående och boendet ska stå klart för inflyttning under det första kvartalet 2022.