c

Skanska kortar tiden för bostadsbyggande med hjälp av artificiell intelligens

Pressmeddelande 2020-04-14 08:30 CET

Skanska har tecknat ett avtal med Spacemaker AB för att använda en AI-plattform som kombinerar molntjänster med artificiell intelligens. Plattformen ger möjlighet att förkorta handläggningstiderna i de tidiga faserna av bostadsprojekt.

Metoden innebär att man matar in ett områdes förutsättningar i form av data och regelverk samt detaljplanekrav, därefter tar programvaran fram den bästa lösningen. Genom det här arbetssättet kan man testa 100-tals olika lösningar på utformning av bostäderna och alternativ för tätheten i ett område på några dagar. En process som vanligtvis tar flera månader.

Det tar i dag nio år från projektidé till att den första boende kan flytta in i en nybyggd bostad. En flaskhals är detaljplanearbetet som kommer att underlättas av möjligheten att analysera, simulera och visualisera alternativa designförslag tidigt i processen.

– Boverket bedömer behovet av nya bostäder till 600 000 fram till 2025. Att effektivisera bostadsbyggandet är allas ansvar och vi är övertygade om att våra satsningar på digitalisering kommer att bidra till det. Med det här verktyget kommer vi att bli effektivare och bättre i dialogen med kommunerna. Det här är processer som tar lång tid med traditionella verktyg, säger Oskar Kurasz, verksamhetschef, Skanska Nya Hem.

I Stockholm har Skanska omgående att börja använda SpaceMaker i utvalda projekt.