c

Skanska utvecklar ny skola i Växjö för 600 elever med Internationella engelska skolan som hyresgäst

Pressmeddelande 2020-03-05 08:00 CET

Skanska ska utveckla och bygga en ny grundskola i den nya stadsdelen Telestadshöjden i Växjö med plats för 600 elever. Skolan beräknas vara klar till höstterminen 2022. Ett hyresavtal har tecknats med Internationella engelska skolan. Projektet är villkorat av att nödvändiga myndighetsbeslut kommer på plats.

IES Växjö

Skanska utvecklar skolan i samarbete med hyresgästen och projektet kommer att ha hållbarhet som en ledstjärna. För att skapa en god skolmiljö läggs stor vikt vid hälsosamma materialval, god ventilation och närhet till växtlighet. Avsikten är att skolan ska miljöcertifieras enligt LEED. Designen utformas för att främja en trygg och inkluderade miljö med öppna ytor och god belysning så att personalen kan ha uppsikt över eleverna.

För att tillgodose behovet av varierande miljöer planeras för både ytor som uppmuntrar till rörelse och utrymmen för lugn och ro. För att möta framtida behov utformas byggnaden med smarta planlösningar som enkelt går att förändra efter behov. Det ger också större möjligheter för samnyttjande och flerfunktionalitet.

Skolan omfattar cirka 5400 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. I anslutning till skolan kommer även en förskola och en idrottshall att byggas.

Byggstart är planerad till sommaren 2020, givet att nödvändiga beslut är på plats. Om så är fallet ska skolan stå färdig att tas i drift till höstterminen 2022.

Kontakter

Kontakta: Jonas Ljunggren, Affärsutveckling
Telefon 0104483897