c

Skanska tecknar hyresavtal med Mobilaris för nytt kontor i Luleå

Pressmeddelande 2020-01-08 11:00 CET

Skanska ska utveckla och bygga en ny kontorsbyggnad, kallad EAST, på Östra stranden i Luleå. Hyreskontrakt för första etappen av kontorshuset är tecknat med Mobilaris AB som flyttar in när huset står färdigt i fjärde kvartalet 2021.

mobilaris

Under våren 2020 sätts spaden i jorden för Luleå EAST på Östermalm i Luleå. Kontorshuset utgör ett första steg i utvecklingen av Östra Stranden; ett strategiskt läge med närhet till kollektivtrafik.

EAST kommer att bli Skanskas mest hållbara kontorsprojekt i norra Sverige, till dags dato. Det blir en fastighet som följer Skanskas mål för nivå ”mörkgrönt” med låg energiförbrukning och huset försörjs genom solceller. På intilliggande parkering blir det gott om platser med laddstolpar för elbilar samt generösa cykelparkeringar. Under byggprocessen ligger högt fokus på att använda hållbara material och ämnen och inget byggavfall ska gå till deponi.

Kontorshuset får en yta på 3 500 kvadratmeter och utgör den första etappen, där Skanska har för avsikt att bygga fler hus när detaljplaneprocessen är färdig.

Mobilaris är ett Luleåbaserat företag inom telekom. Företaget har idag ett 60-tal anställda.