c

Majoriteten positiva till hyresrätter med enklare standard

Pressmeddelande 2019-12-09 08:01 CET

Bostadsbristen runt om i landet är ständigt på agendan i samhällsdebatten. En av många frågor som diskuteras är de långa bostadsköerna. Inte minst i landets storstäder. Men hur förkortas köerna på bästa sätt? Skanskas senaste undersökning visar att majoriteten tror att lösningen ligger i att bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard.

Bara i Stockholm stod rekordmånga 636 000 människor i bostadskö tidigare i år. Även i Göteborg och Malmö är kötiderna flera år långa. I Skanskas senaste undersökning som är genomförd av Kantar Sifo har respondenterna fått svara på hur de bäst tror att köerna förkortas. Listan toppas av att bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard. Det svarar 57 procent. Men även förslag som att bygga fler hyresrätter i allmänhet, bygga fler standardiserade fastigheter för hyresrätter samt subventionera byggandet av fler hyresrätter är populära.

Resultatet av undersökningen visar också att många är positiva till att bo i hyresrätt. Två av tre skulle kunna tänka sig boendeformen. Framför allt är det unga i åldersgruppen 16 till 29 år som är mest positiva. Hela 77 procent svarar nämligen detta. Motsvarande siffra bland de som är 60 till 74 år är 61 procent.

– Bostadsköerna är minst sagt långa i många städer runt om i landet. Samtidigt visar vår undersökning att många kan tänka sig att bo i hyresrätt, inte minst unga vuxna. På Skanska tycker vi att det är viktigt att bygga hem, vare sig det gäller hyresrätter eller bostadsrätter, som gör det möjligt för alla att få en egen bostad. Genom att lätta på vissa byggregler skulle det vara möjligt att bygga bostäder anpassade för unga. På sikt skulle det kunna innebära att bostadsköerna förkortas, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Trots att många är positivt inställda till att bo i hyresrätt svarar 29 procent att de inte kan tänka sig det. Den främsta anledningen är att de vill bo i radhus eller villa, det uppger drygt sex av tio. Många vill också kunna investera sina pengar genom att äga sin bostad. Men även faktorer som för höga hyror och bristen på renoveringsmöjligheter gör att många väljer bort hyresrätter.

Topplista: Så här förkortas bostadsköerna

1. Bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard

2. Bygga fler hyresrätter

3. Bygga fler standardiserade fastigheter för hyresrätter

4. Subventionera byggandet av fler hyresrätter

5. Förenkla processerna för bygglov

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i juni 2019. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen.

 

Se detaljerade svar i pdf nedan.

Kontakter

Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957