c

Det här hindrar oss från att flytta

Pressmeddelande 2019-11-19 08:01 CET

Inlåsningseffekter på den svenska bostadsmarknaden diskuteras flitigt och många aktörer vill se en ökad rörlighet. Men vad hindrar oss egentligen från att flytta? Bland unga är höga bostadspriser och krav på kontantinsats de främsta trösklarna. Medan äldre uppger att de bor billigt i dagsläget. Det visar Skanskas senaste undersökning.

En ny undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska visar vad som hindrar oss från att flytta från våra nuvarande bostäder. De största hindren är att vi bor så billigt i nuläget samt att bostäderna är för dyra. Det uppger en av fyra.

Men vad som sätter stopp för en flytt skiljer sig mellan generationerna. Det är framförallt de unga åldersgrupperna som upplever trösklar. En av tre i åldrarna 16–29 samt 30–39 menar att bostäderna är för dyra. Motsvarande siffra i åldersgruppen 60–74 är endast 13 procent. Unga uppger även kravet på kontantinsats som en av de främsta trösklarna. I åldersgrupperna 50–59 och 60–74 utgör istället ett billigt boende det största hindret till flytt.

– Det faktum att många hindras från att flytta leder till en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden vars rörlighet måste öka. Vi tror att det finns en möjlighet att lätta på byggregler som begränsar ett bostadsbyggande för människor med olika behov i livets alla skeenden. Framförallt tror vi att det är viktigt att bygga billigare bostäder anpassade för unga människor. Då skulle fler unga vuxna ha möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden och rörligheten skulle också öka, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Amorteringskravet inget stort hinder

I samband med det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft i fjol spekulerades det i hur det skulle komma att påverka bostadsmarknaden. Skanskas undersökning visar dock att få uppger amorteringskravet som det främsta hindret till att flytta. Endast sju procent svarar nämligen att de stoppas av att amorteringskravet är för högt.  

Topplista: Det här hindrar oss från att flytta

1. Bor så billigt i nuläget
2. Bostäderna är för dyra
3. Kravet på kontantinsats är för högt
4. Kötiderna för att få en hyresrätt är för långa
5. Hyrorna är för höga

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i juni 2019. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen.

Se detaljerade resultat i pdf nedan.

Kontakter

Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957