c

Filminstitutets vd till Skanskas innovationsråd i Sustainovation

Pressmeddelande 2019-11-06 09:00 CET

Tre experter från andra branscher tar plats i Skanskas Innovationsråd i Sustainovation, vilket är Skanskas nyinrättade plattform för att driva utveckling och innovation med FN:s globala hållbarhetsmål i fokus.

Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet, Klas Åkerbäck, senior portföljförvaltare på Tredje AP-fonden, och Mats Nilsson, expert på innovationsledning inom IT- och telecom på Ericsson, ska bidra med sina erfarenheter av att framgångsrikt ha drivit innovation från idé till affär eller till bestående förändring i sina respektive branscher.

– Sustainovation ska ge Skanska möjligheter att, antingen själva eller i nätverk och samarbeten med andra, bidra till samhällsutvecklingen genom att arbeta fram innovativa och hållbara lösningar för framtiden, säger Alexandra Lauren, vice vd, Skanska Sverige.

Kontakter

Kontakta: Jacob Birkeland, Chef Press och Public Affairs Skanska AB
Telefon +46104491957