c

Skanska går in i utvecklingen av en ny hållbar stadsdel i Göteborg – Landvetter Södra

Pressmeddelande 2019-03-25 08:00 CET

Skanska har valts ut att delta i utvecklingen av Landvetter Södra, ett av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt. I ett strategiskt läge mellan Landvetter Flygplats och Göteborg planerar Härryda kommun en helt ny stad med 25 000 invånare och hållbarhet i fokus.

landvetter södra

Skanska Sverige AB tillsammans med BoKlok Housing AB och fem andra aktörer vann tävlingen om att utveckla Landvetter Södra. Beställare är Härryda kommun och uppdraget är att tillsammans uppföra en blandstad med bostäder, handel, service och fritidsområden.

Det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB valde ut företag som kan bygga hållbart i linje med Agenda 2030, och som lever upp till ledorden modernt, innovativt och internationellt med människan i centrum.

– Skanska är en samhällsutvecklare och vi ser fram emot det här unika tillfället. Att planera en ny stad och ett samhälle från start är en stor utmaning och en fantastisk möjlighet. Det blir ett långsiktigt åtagande där vi går in med vår samlade kompetens, kapacitet och genomförandekraft, säger Lars Henriksson, regionchef för Skanska Nya Hem i Göteborg.

Landvetter Södra är utsett av regeringen som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från grunden.

– Vår målbild är ett nydanande och långsiktigt hållbart samhälle som möter människors behov i dag och i framtiden. Skanska planerar för en innovationsdriven stadsutveckling där vi bidrar med både externa forskningssamarbeten och egen erfarenhet av spjutspetsprojekt inom teknik, miljö, social inkludering, medborgarinflytande med mera, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Nu ska ett konsortium bildas och lägga upp strategin och planen för utvecklingen av Landvetter Södras första etapp, som främst består av bostäder. En exploatörsdriven detaljplan ska påbörjas under andra halvan av 2019.

– Vi är glada att kunna bidra till utvecklingen av Landvetter Södra. Behovet av bostäder till lägre priser är stort i regionen och här kommer vi kunna fylla en viktig roll genom att skapa bostäder som människor med vanliga inkomster har råd med, säger Martin Kumar, affärsutvecklare på BoKlok.

 

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

Kontakter

Kontakta: Christina Ingelsten, Affärsutvecklare
Telefon +46104484951