c

Skanska renoverar i Tensta åt Olov Lindgren AB

Pressmeddelande 2019-03-20 08:30 CET

Skanska har tecknat avtal med Olov Lindgren AB om fortsatt renovering av flerbostadshus på Glömmingegränd i Tensta. Uppdraget omfattar stambyte och helrenovering av 70 lägenheter samt fyra tvättstugor. Avtalet är värt cirka 100 miljoner kronor.

tensta

Skanska har nyligen färdigställt första etappen av renovering på Glömmingegränd med 48 lägenheter. En utmärkande detalj i första etappen, som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden. Därtill har det satsats på gemensamma aktiviteter av olika slag för de boende i husen.

– Samarbetet med Olov Lindgren AB har varit mycket bra. Stor vikt har lagts vid att bibehålla nöjdheten hos hyresgästerna. Faktum är att kundmätningar visar att flera parametrar ökade väsentligt under pågående renovering, vilket måste vara unikt och bäddar för en spännande fortsättning, säger Rolf Sundström, distriktschef, Skanska Direkt AB.

Byggprojektet samarbetar med lokala organisationer och under kommande etapp är tanken att anställa en person från området som ansvarig för kontakten med hyresgästerna.

– För att ett renoveringsprojekt ska bli lyckat krävs ett bra samarbete mellan entreprenören, oss och hyresgästerna. Vi och Skanska har fått en bra relation med våra hyresgäster under projektet och det är en bidragande framgångsfaktor,  säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren AB.

Andra etappen har påbörjats och husen beräknas vara färdigrenoverade till hösten 2021.

Skanska Direkt AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med omkring 500 medarbetare som återfinns på cirka 15 orter över hela landet. Skanska Direkts verksamhet omfattar om- och tillbyggnad av fastigheter, renovering och underhåll av fastigheter samt mindre nybyggnationer.

Kontakter

Kontakta: Göran Engberg, Projektchef
Telefon +46104480258
Kontakta: Rolf Sundström, Marknadschef, bolag/division
Telefon +46104480705