c

Skanska rustar upp åt Säffle kommun

Pressmeddelande 2019-02-20 07:30 CET

Skanska har tecknat två strategiska partneringavtal med Säffle kommun och Säfflebostäder AB om renovering och upprustning av fastigheter. Avtalen löper på fyra år och är tillsammans värda cirka 150 miljoner kronor.

Skanskas uppdrag innefattar tak-, stam- och fönsterbyten i ett antal bostadshus i Säffle. Därtill kommer övrig upprustning som påverkar boendemiljön, såsom upprustning av gemensamhetsutrymmen, gårdar och lekplatser. Det kan även bli aktuellt med viss tillbyggnad i en del fall.

De första byggprojekten är nu igång och gäller nybyggnad av förskola i befintliga sjukhuslokaler samt utbyggnad av industrilokaler som hyrs av Cellcomb.

– Vi är glada och stolta över förtroendet att återigen få medverka till att förbättra boendemiljön för Säffle kommuns invånare, säger Patrik Matthed, projektchef, Skanska Sverige AB.

Skanska har tidigare samarbetat med Säffle kommun i strategisk partnering i perioden 2014-2018 då bland annat renovering och tillbyggnad av flera skolor utfördes.

– Vi är nöjda över att ha fått tag i en aktör som stödjer vår framtidsvision angående vårt underhållsarbete och omskapande av bostäder samt kommunala fastigheter, säger Gustaf Andersson, VD, Säfflebostäder AB.

Kontakter

Kontakta: Mathias Andersson, Projektchef
Telefon 0104487207