c

Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Silverdal Sollentuna till HEBA

Pressmeddelande 2018-12-07 08:00 CET

Skanska har tecknat avtal med HEBA Fastighets AB om försäljning av hyresbostadsprojektet Murklan 1 i Silverdal, Sollentuna. Projektet omfattar fyra tvåvåningshus med 52 hyresrättslägenheter om drygt 3 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Överlåtelse sker i samband med färdigställande i oktober 2020. Försäljningsvärdet är cirka 173 miljoner kronor.

Murklan

Bostadshusen är av radhuskaraktär och byggs runt en innergård, med parkeringsplatser mot Sollentunavägen. Skanska har utvecklat och byggt ett flertal bostadsprojekt i Silverdal och Murklan 1 utgör ett av de sista.

– Vi ser ett tydligt ökat intresse för hyresrätter som ger möjligheter för många att skaffa en bostad utifrån sina egna behov. HEBA har sedan tidigare förvärvat hyresbostadsprojekt av oss i Flemingsberg och Täby Park och vi är glada över att de, precis som vi, uppskattar Silverdals kvaliteter med en mångfald av boendeformer, säger Britta Cesar Munck, chef Skanska Hyresbostäder Sverige.

Byggstart är planerad att ske i mars 2019 med färdigställande i oktober 2020.

– Sollentuna är en växande kommun där vi gärna vill vara med. Med detta förvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i kommunen där vi sedan tidigare äger ett äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, VD HEBA Fastighets AB.

Skanska Hyresbostäder utvecklar och bygger hyresrätter och verkar på utvalda marknader i storstadsområdena och utvalda regionstäder. Affärsmodellen bygger på att identifiera projektmöjligheter, förvärva och planlägga mark för att sedan bygga och sälja hyresbostäderna vidare till långsiktiga fastighetsägare och förvaltande fastighetsbolag.

Kontakter

Kontakta: Anders Degerstedt, Affärsutvecklare
Telefon +46104494071