c

Skanska sluter avtal med Heba om försäljning av första bostadsprojektet i Täby Park

Pressmeddelande 2018-06-07 13:00 CET

Skanska har tecknat avtal med Heba Fastighets AB om försäljning av det första bostadsprojektet under uppförande i den nya stadsdelen Täby Park. Affären omfattar fyra hyreshus med 142 lägenheter samt lokalytor och garageplatser. Försäljningen är villkorad av att bygglov erhålls.

täby park

Fastigheten ligger på det gamla galoppfältet intill Roslagsbanans station Galoppfältet. Täby Park är en helt ny stadsdel i Stockholm med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här planeras för 6 000 bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser.

– Vi är stolta över att vara del i detta projekt i Täby som är en kommun i strak tillväxt. Genom vårt bidrag är vi med och skapar en hållbar och spännande stadsmiljö i en levande kvartersstad, säger Sofia Wäborg, projektutvecklare, Skanska Hyresbostäder.

Byggstart är planerat till det fjärde kvartalet 2018 och inflyttning kommer att ske i etapper under hösten 2020.

– Vi ser ett ökat intresse för hyresrätter som ger möjligheter för många att skaffa en bostad utifrån sina egna behov. Det är även tydligt att långsiktiga fastighetsägare som Heba är intresserade att satsa på denna boendeform, säger Britta Cesar Munck, regionchef, Skanska Hyresbostäder Sverige.

Utvecklingen av området drivs genom Täby Park Exploatering, ett samägt bolag av JM och Skanska med syfte att planlägga och förbereda för bebyggande av stadsdelen Täby Park. Markområdet omfattar cirka 70 hektar och, enligt planprogram, kommer en helt ny stadsdel med totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud att utvecklas. Sammantagen projekttid bedöms till 15-20 år. Den första detaljplanen omfattar för Skanskas del cirka 400 bostadsrätter och dessa drygt 140 hyresrätter.