c

Skanska fortsätter ombyggnaden av Vivalla i Örebro

Pressmeddelande 2018-04-26 08:00 CET

Skanska har tecknat ett samarbetsavtal med ÖrebroBostäder för fortsatt om- och nybyggnad av stadsdelen Vivalla i Örebro. Kontraktet innebär renovering, rivning, nybyggnation samt stora förändringar i utemiljön, och sträcker sig över en fyraårsperiod.

lyrikgatan

Skanskas uppdrag innebär att fortsätta utvecklingen av Vivalla till en attraktiv stadsdel där människor vill bo och verka med hög trivsel. Förutom renovering av drygt 450 lägenheter, varav 250 i första etappen, ska Skanska utveckla grönytor och mötesplatser i området och genom dialog med boende i området identifiera trygghetsskapande lösningar.

- Vi är väldigt glada och stolta över att få fortsätta samarbetet med ÖrebroBostäder i Vivalla och hoppas på att kunna lyfta ett redan bra samarbete till ännu högre nivå, säger Helena Norlykke, projektchef, Skanska Sverige AB.

Projektet omfattar två deletapper med tre delprojekt i varje, som avropas separat under avtalsperioden. Samarbetsavtalet avser den första deletappen och Skanska har även option på etapp två. Vid fullföljande av båda etapperna uppgår det totala ordervärdet till cirka 450 miljoner kronor.

En viktig del i projektet är att vidareutveckla det framgångsrika arbetet med social hållbarhet som inleddes när Skanska påbörjade ny- och ombyggnationen i Vivalla 2012. Genom praktikarbete hos ingående företag i byggprojektet har Örebrobostäder och Skanska kunnat bidra till att arbetslösa boende i stadsdelen kunnat komma in på arbetsmarknaden. Till dags dato har ett sextiotal arbetslösa kommit i sysselsättning. 

- Tillsammans med Skanska ska vi i det strategiska partneringskapet förädla och förnya Vivalla. Ett stort steg för oss i förnyelsen av vår största stadsdel, säger Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB.

 

Bild: ÖBO

Kontakter

Kontakta: Helena Norlykke, Projektchef
Telefon +46104493441