c

Flytande gräns mellan jobb och fritid ställer högre krav på chefen

Pressmeddelande 2018-02-22 08:00 CET

Sportlovsveckorna är här och för många svenska arbetstagare innebär det ledighet och umgänge med familjen. Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern visar dock att långt ifrån alla kan koppla av under semestern. Fyra av tio svenska arbetstagare känner att de behöver finnas tillgängliga när de är lediga.

I den årliga riksrepresentativa undersökningen Säkerhetsbarometern belyser Skanska i år sambandet mellan arbetsmiljö och det mentala välbefinnandet på jobbet. Resultatet visar att 40 procent av de svenska arbetstagarna upplever press att finnas tillgängliga via mail och telefon under sina semesterdagar.

- Digitaliseringen har inneburit att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir allt mer flytande. Många har med sig jobbet i telefonen även när de är lediga. Vi vet samtidigt att hjärnan behöver koppla av och återhämta sig för att man ska må och fungera bra både hemma och på jobbet. I förlängningen är risken att man tappar koncentrationsförmåga och utsätter sig för onödiga risker om man inte får tid för återhämtning, säger Cecilia Björkryd, utvecklingschef arbetsmiljö på Skanska Sverige.

Många arbetstagare väljer att svara på jobblaterade mail, sms och samtal på fritiden. Det uppger hela 79 procent av de tillfrågade i undersökningen att de gör. En av tre säger att de läser och svarar på jobbrelaterad kommunikation utanför arbetstid så ofta som en gång i veckan.

- Som chef är det viktigt att hela tiden föra en dialog med sina medarbetare om hur  de fördelar sin tid och även hur de mår. För många yrkesgrupper ryms en stor del av arbetet i mobilen och därför är det lätt att ta med sig jobbet utanför arbetstid. Det ger både frihet och flexibilitet men det kan också bidra till en outtalad press på att man ständigt ska vara tillgänglig, vilket i sin tur kan leda till stress. Det ställer höga krav på att chefer hantera frågor om tillgänglighet och att det sätts upp interna riktlinjer kring när medarbetare förväntas svara på jobbrelaterade mail och samtal, säger Cecilia Björkryd.

Resultatet av Säkerhetsbarometern visar också att hela 78 procent av alla svenska arbetstagare vill ha laglig rätt att ignorera jobbrelaterade mail, sms och samtal på fritiden. Endast tio procent är negativa till detta.

Detaljerade resultat finns i pdf:en som går att ladda hem nedan.

Kontakter

Kontakta: Cecilia Björkryd, Gruppchef
Telefon 0104481397