c

Skanska bygger ny gymnasieskola i Lund

Pressmeddelande 2018-02-15 09:00 CET

Skanska har slutit ett samarbetsavtal med Serviceförvaltningen/ Lundafastigheter om att bygga det nya Hedda Anderssongymnasiet i Lund som ska stå klart till sommaren 2023. Skolans utformning kommer att avgöras i en arkitekttävling under våren. 

Den nya skolan med plats för cirka 2 200 elever kommer att ligga centralt i Lund, där efterfrågan på gymnasieplatser är hög. Skolan får även tillagningskök och administrativa lokaler. Skanska och Lundafastigheter ska inledningsvis anlita en arkitekt och gemensamt ta fram en plan för utformningen av skolan och komma fram till ett riktpris för projektet. Till grund för projektet ligger ett omfattande program i framtidsinriktad lärmiljö.

Själva byggnadsarbetet sker i tre etapper och den första etappen påbörjas tredje kvartalet 2019 och kommande etapper hösten 2020 respektive 2021. Ett entreprenadkontrakt upprättas innan byggstart.

- Vi är mycket glada och hedrade över förtroendet att bidra till en ny gymnasieskola i Lund tillsammans med Lundafastigheter med alla möjligheter det innebär för staden. Vi kommer att arbeta tätt tillsammans för att skapa en skola som blir en stolthet för staden, säger Jörgen Christiansson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Samarbetet sker i så kallad partnering, vilket innebär en nära samverkan mellan alla inblandade i byggprocessen och full transparens i redovisningen.

- Vi är stolta över uppdraget att skapa en bra lärmiljö tillsammans med Skanska för morgondagens gymnasister. Det känns väldigt bra att vi fått denna viktiga pusselbit på plats för att ytterligare stärka Lund inom utbildningsområdet. Ambitionen är att partneringsamarbetet med Skanska ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, att vi får en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll, säger Pål Svensson, servicedirektör, Lunds kommun.

Kontakter

Kontakta: Jörgen Christiansson, Distriktschef
Telefon 0104491420
Kontakta: Staffan Andersson, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104483245