c

Skanska och IKEAs bokoncept BoKlok har Sveriges nöjdaste bostadskunder

Pressmeddelande 2018-02-12 11:00 CET

Skanska och IKEAs gemensamma koncept för prisvärda bostäder BoKlok vinner första priset i Prognoscentrets branschmätning "Sverige nöjdaste kunder" för bostadsutvecklare. Stort fokus på långsiktighet och metodiskt arbete ligger bakom vinsten.

BoKlok kom på förstaplats med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 79, branschsnittet var 72. NKI beskriver hur nöjda bostadsköparna är med BoKlok och baseras på de bostäder som färdigställts för inflyttning under 2017. I mätningen utvärderas bland annat personlig service, bostadens kvalitet och pålitlighet i form av att hålla löften och leverera felfria bostäder. BoKlok får även förstapris för bästa projekt för Västra Sjöstaden i Ystad.

- Vi är väldigt glada och stolta över förstapriset. Vi har legat i topp flera år och nu blev vi etta. Alla i Boklok jobbar hårt varje dag för att vi ska kunna skapa bra hem för de många människorna. Det här bevisar att det går utmärkt att kombinera lågt pris, hög kvalitet och högsta kundnöjdhet, säger Jonas Spangenberg, VD på BoKlok.

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget bygger cirka 1 200 bostäder per år och har hittills byggt 11 000 bostäder. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan; produkt- och projektutveckling, tillverkning i fabrik samt försäljning, byggnation och kundrelationer. BoKlok har cirka 400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Prognoscentret, som utför branschens mätningar av kundnöjdhet, är ett oberoende marknadsanalysföretag och mer än 85 procent av alla nyproducerade bostadsrätter i Sverige ingår i undersökningen. De flesta företag som bygger bostadsrätter deltar i mätningen.

Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på närmare 10 000 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.