c

Skanska på första plats när beslutsfattare rankar de mest hållbara företagen

Pressmeddelande 2017-10-02 08:30 CET

Skanska hamnar på första plats när Sustainable Brand Index presenterar sin lista baserat på hur beslutfattare uppfattar att företag presterar inom områdena grönt och social hållbarhet.

I undersökningen har 626 beslutsfattare på företag med en omsättning över 400 miljoner kronor intervjuats kring hur de tycker att företag presterar inom områdena miljö och social hållbarhet. Skanska hamnar då på första plats i båda kategorierna.

– Det är en viktig bekräftelse på att beslutsfattare väger in hållbarhetsaspekter. Hållbarhet är högt upp på Skanskas agenda men resan har bara börjat, säger Lena Hök, Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska AB.

Att flera byggbolag rankas högt för sitt hållbarhetsarbete är ett tecken på att det branschen gör för att utveckla klimatsmarta lösningar och ta socialt ansvar i samband med projekt är konkret och synligt för beslutsfattare.

– Det är glädjande att se flera byggbolag i toppen. Det visar att branschen är på rätt väg och att Skanska behöver fortsätta att driva utvecklingen framåt för att fortsatt vara branschledande, säger Lena Hök.

Läs mer om Skanskas hållbarhetsarbete: https://www.skanska.se/hallbarhet 

Länk till Sustainble Brand Index: https://www.sb-index.com/