c

Skanska etablerar Sveriges första högskolesamarbete för utveckling av robotapplikationer för byggautomation

Pressmeddelande 2017-09-25 08:30 CET

Den adjungerade professorn Lars Pettersson på Skanska inleder sin professur på Mälardalens högskola för att delta i utvecklingen av robotapplikationer för effektivisering av byggprocessen.

Byggbranschen har länge tampats med effektivitetsproblem och resursslöseri. Digitaliseringen och de möjligheter som den innebär kan komma att revolutionera byggbranschen. 

På Robotdalen vid Mälardalens högskola har Skanska varit delaktig i ett projekt med syfte att utveckla robotapplikationer för delar av byggprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, Robotdalen, Mälardalens högskola och ABB. Lars Petterssons nya professur vid Mälardalens högskola är en fortsättning av arbetet, med målet att skapa ett nytt forsknings- och utvecklingsområde för byggautomation.

– Det är givet att byggindustrin kommer att förändras och gå igenom samma processer som andra delar av samhället. Men det ställer krav på hur vi planerar och utför våra projekt och det krävs mod att våga utmana gamla strukturer. Vi ser också ett stort intresse från studenter och andra branschaktörer, säger Lars Pettersson.

Lars Pettersson tillträder 1 oktober och det är en adjungerad professur, vilket innebär att han parallellt fortsätter sitt arbete vid Skanska där han arbetar som senior projekteringsledare.

– Innovationer, forskning och utveckling är viktiga för vår framtida kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Därför är jag mycket nöjd med att vi nu installerar en av våra allra mest erfarna medarbetare på MDH inom ett helt nytt forskningsområde – Byggautomation, säger Ulf Håkansson, Head of Research & Innovation, Skanska AB.