c

Skanska renoverar skola och bygger nytt äldreboende i Edsbyn

Pressmeddelande 2017-09-11 10:30 CET

Skanska har slutit ett samarbetsavtal med Ovanåkers kommun om att renovera Celsiusskolan och bygga ett nytt äldreboende med 48 lägenheter vid Näskullen i Edsbyn. Avtalet är värt cirka 200 miljoner kronor.

Celsiusskolan

Celsiusskolan i Edsbyn är i behov av omfattande renovering och modernisering. Arbetena kommer att ske i etapper för att skolverksamheten ska kunna bedrivas under hela byggtiden. I första etappen byggs en våning på sidan mot sporthallen samt en ny huvudentré på hörnet mot Hälsocentralen. Byggnadsarbetena inleds omgående och beräknas vara klara 2019.

–  Det känns otroligt skönt att bygget börjar ta form och att vi ser hur den nya skolan kommer att bli. Det är en mycket stor och viktig investering för vår lilla kommun, säger Håkan Englund, ordförande i utbildningsnämnden i Ovanåker.

Det nya äldreboendet ska byggas intill länsväg 301 på Näskullen i Edsbyn. Behovet av boende för äldre är stort i kommunen eftersom antalet äldre invånare beräknas öka under kommande år. Skanska planerar för byggstart i mars 2018.

Ambitionen är att byggprojekten tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen ska kunna erbjuda praktikplatser för dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

 – För oss är social hållbarhet högt prioriterat. Vi har goda erfarenheter av att arbeta med praktikplatser, inte minst från våra projekt i Östersund, säger Håkan Wigholm, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Samarbetet sker i så kallad strategisk partnering, vilket innebär en nära samverkan mellan alla inblandade.

– Det här arbetssättet ger ett nära samarbete i byggprocessen och full transparens i redovisningen, säger Mats-Olov Hildingsson, Skanska Sverige AB.