c

Skanska välkomnar samplanering av infrastruktur och bostäder i nationell plan

Pressmeddelande 2017-09-01 08:00 CET

En fungerande infrastruktur krävs för att klara de stora samhällsutmaningarna. I det förslag till nationell plan som Trafikverket presenterade i går ser Skanska särskilt positivt på samplaneringen av infrastruktur och bostäder.

Infrastruktur är en förutsättning för arbetstillfällen, bostäder och tillväxt. En utbyggd infrastruktur skapar ökad rörlighet för människor och gods, nya arbetsmarknadsregioner och förutsättningar för nya bostäder.

– Det är glädjande att se att fyrspår Uppsala-Stockholm prioriteras i planen. Med förbättrade transportmöjligheter finns möjligheter att bygga helt nya stadsdelar längs sträckan. Samplaneringen av infrastruktur och bostäder är avgörande för att nå bostadsmålen till 2025, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige.

Skanska uppmärksammar även Västkustbanan som när den är klar kommer att skapa förutsättningar förflyttningen av godstrafik från väg till järnväg.

– Det är angeläget Västkustbanan blir klar så snart som möjligt. Omställningen till klimatvänligare transporter kan inte vänta. Dessutom bidrar den till en utökad arbetsmarknadsregion och skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande, säger Gunnar Hagman.