c

Skanskas medverkan i Almedalen 2017

Pressmeddelande 2017-06-26 09:00 CET

Under 2017 års Almedalsvecka träffar du som journalist oss i vår trädgård på Rockstockgränd 4. Dit är du alltid är välkommen för frågor kring infrastruktur, bostäder, hållbart byggande och andra frågor som rör vår verksamhet. Vår pressjour (010-448 88 99) är som vanligt bemannad dygnet runt.

Under veckan arrangerar vi ett antal olika seminarier på temat innovativa lösningar för infrastruktur, boendemiljöns betydelse för individen och hållbar stadsutveckling. Vi har även en morgonsoffa där vi kommer föra panelsamtal om framtidens boende och hållbara städer.

En höjdpunkt på schemat är seminariet ”Avgör var du bor vad du blir när du blir stor?” där vi diskuterar vilken betydelse bostadsområdet spelar för individens framtid. Förutom Skanskas VD Johan Karlström medverkar även inrikesminister Anders Ygeman, Läxhjälpen och Hållbarhetskommissionen.
Tid och plats: onsdag 5 juli kl 9.45–10.30 i Skanskas trädgård.

Från koncernledningen finns VD Johan Karlström, vice VD Pierre Olofsson, vVD Christel Åkerman, vVD Veronica Rörsgård och vVD Caroline Fellenius Omnell på plats.
Skanska Sveriges ledning representeras av VD Gunnar Hagman, vVD Alexandra Lauren, vVD Lars Jonson, Anders Erlandsson, direktör för arbetsmiljö och hållbarhet och HR-direktör Anna Wenner.  

Mer information kring Skanskas medverkan i Almedalen och övriga seminarier finner du på: www.skanska.se/almedalen