c

Skanska tecknar ramavtal med Östersundshem

Pressmeddelande 2017-05-11 08:00 CET

Skanska har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Östersundshem som innebär delaktighet i att bygga upp till 1 050 nya lägenheter under perioden. Avtalet gäller olika upplåtelseformer vilket kan innebära hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och äganderättslägenheter.

Avtalet är ett så kallat strategiskt partneringavtal där Skanska, som en av två utvalda entreprenörer, i nära samarbete med Östersundshem ska utveckla hållbara bostäder för framtidens Östersund.

– Vi är mycket nöjda med att ha blivit utvalda som partner, det är ett erkännande av vårt framgångsrika arbete med Östersundshem de senaste åren, säger Ulf Lindström, projektchef, Skanska Sverige AB.

I det senaste samarbetsprojektet med Östersundshem har Skanska byggt 245 hyreslägenheter. Projektet har uppmärksammats bland annat genom de sociala initiativen där nyanlända har erbjudits praktikplatser löpande under projektets gång.

– Att vi nu har ett långsiktigt avtal gör att vi kan trimma in vår organisation för ökad samverkan med kunden. Vi hoppas på att detta ska ge goda förutsättningar att arbeta än mer med hållbarhetsfrågorna, säger Mats Olov Hildingsson, marknadsansvarig partnering, Skanska Sverige AB.

Det är inte klart vilka projekt det rör sig om i nuläget, men det handlar om bostäder i centrala lägen.
 
– Vi är glada över att få fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Skanska. Tillsammans har vi förbättrat bostadsmarknaden i Östersund genom vår nyproduktion på Tallåsen och Remonthagen. Nu fortsätter vi bostadsbyggandet med oförminskad takt, säger Hans Carlsson, vice vd, Östersundshem.

Kontakter

Kontakta: Ulf Lindström, Projektchef
Telefon +46104486339