c

Skanska välkomnar förslag om nya OPS-projekt inom infrastruktur från statlig kommitté

Pressmeddelande 2017-03-01 13:45 CET

Skanska välkomnar förslagen från regeringens kommitté kring privat finansiering av infrastruktur. Den föreslår att minst tre OPS-projekt dras igång inom infrastrukturområdet.

Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att använda OPS-modellen i statliga infrastrukturinvesteringar. Regeringen uppmanas att dra lärdom av internationella erfarenheter på området.

– Ny infrastruktur är en förutsättning för att möta behoven av bostäder, skolor och äldreboenden. OPS tar hänsyn till den totala kostnaden för projekt över tid och stimulerar därmed till innovation. Det behövs i byggbranschen. Vi uppmanar regeringen att ta till sig kommitténs rekommendationer och gå vidare med nya OPS-projekt, säger Anders Danielsson, vice vd, Skanska.
 
Skanska har identifierat och undersökt lämpliga projekt för OPS i Sverige. Projekten skulle lämpa sig väl då de är stora, komplexa och väl avgränsade projekt. Projekten kan också betala sig själva genom brukaravgifter.


1. Östlig förbindelse
2. Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
3. Södertörnsleden
4. Ny Skurubro
5. Gullmarsbron i Lysekil