c

Skanska genomför sin första gröna finansiering av ett infrastrukturprojekt

Pressmeddelande 2016-11-25 08:30 CET

Skanska har tillsammans med Jämtkraft tecknat ett grönt lån om 820 miljoner kronor för finansiering av Mullbergs Vindpark i Jämtland. Lånet tillhandahålls av SEB, som också varit rådgivare i transaktionen.

Kreditfaciliteten är kvalificerad inom kategorin Vindkraft enligt SEB:s ramverk för grön utlåning. Ramverket för gröna lån har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo.

– Vi välkomnar att bankerna nu kan erbjuda miljöverifierade gröna lån och är väldigt glada att ha fått vår första gröna finansiering på plats för ett infrastrukturprojekt, säger Thomas Rywe, Head of Treasury & Project Finance, Skanska Infrastructure Development.

Mullbergs Vindpark, som Skanska och Jämtkraft äger till 50 procent vardera, omfattar 26 vindkraftverk och ligger i Rätan, Bergs Kommun. Vindkraftverken har en sammanlagd effekt på 78 MW. Årsproduktionen uppgår till cirka 245 GWh, vilket kan försörja cirka 50 000 hushåll med el.

– Jämtkraft har, tillsammans med sina ägare Östersund, Åre och Krokoms kommuner, ett stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor, säger Jan-Åke Sjölund, CFO, Jämtkraft.

Skanska har tillsammans med SEB sedan tidigare emitterat en grön obligation för finansiering av kommersiella fastigheter samt även tagit upp ett grönt lån för bostadsbyggande.

Kontakter

Kontakta: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494