c

Skanska förstärker Public Affairs-teamet med Emilia Hagberg

Pressmeddelande 2016-11-02 08:30 CET

Som ett led i att stärka Skanskas roll som samhällsutvecklare förstärker Skanska Public Affairs-teamet med Emilia Hagberg. Hon tillträdde tjänsten som Public Affairs Manager den 1 november.

Emilia Hagberg kommer närmast från New Republic där hon har arbetat som Public Affairs-konsult. Hon har stor erfarenhet från politiken och har tidigare varit både folkvald politiker och politisk tjänsteman i Stockholms stad. Hon har även arbetat som stabschef åt tidigare klimat- och miljöminister Åsa Romson.

– Emilias bakgrund och erfarenheter, både från politiken och från sin tid som konsult, är värdefulla för oss. Som en samhällsutvecklare är det nödvändigt för Skanska att förstå den offentliga marknaden och hur den styrs. Alla byggprojekt är beroende av politiska beslut, säger Camilla Fredman Svensson, Head of Public Affairs, Skanska AB.

Skanska är störst i Sverige på offentlig marknad. En nyckel för att fortsätta vara framgångsrika är en förståelse för kundernas behov och förutsättningar.

– Skanska är en stor aktör med en tydlig vision av att vilja ta ansvar och vara ledande inom hållbar samhällsutveckling. Det är med stolthet och nyfikenhet jag tar mig an detta spännande uppdrag, säger Emilia Hagberg, Public Affairs Manager, Skanska AB.