c

Uppdatering kring Skanska Finland

Pressmeddelande 2016-10-31 16:46 CET

Som Skanska tidigare har informerat om omfattas företaget av en misstänkt korruptionsutredning i Finland. Finsk media har i dag rapporterat att Skanska Finlands VD Tuomas Särkilahti åtalas för mutbrott. Han nekar till anklagelserna.

Skanska har samarbetat med polis och rättsväsende i utredningen från första början och har även bett myndigheterna utreda vissa detaljer i ärendet.

– Eftersom utredningen inte är offentlig kan vi inte kommentera enskilda uppgifter i den, men han har lämnat en trovärdig förklaring och har fortsatt förtagets förtroende, säger Anders Danielsson, vice VD Skanska AB.

Skanska har tydligt fastställa etiska riktlinjer och noll tolerans för etiska överträdelser. Skanska Finlands VD kommer fortsatt inte att fatta några beslut som rör Skanska och utredningen utan det hanteras av Skanska Finlands chefsjurist Kirsi Palviainen som rapporterar direkt till Skanska Finlands styrelseordförande Anders Danielsson.