c

Skanska tecknar samverkansavtal med Parkeringsbolaget i Göteborg

Pressmeddelande 2016-10-31 09:00 CET

Parkeringsbolaget har genom offentlig upphandling valt Skanska som totalentreprenör för parkeringsanläggningen på Skeppsbron i Göteborg. Parterna etablerar nu gemensamt kontor för att dra upp riktlinjerna inför byggstarten 2017.

Skeppsbron parkering

Skanska och Parkeringsbolaget är först ut i etapp två på Skeppsbron då parkeringsanläggningen med cirka 700 platser ska byggas. Parkeringen ökar tillgängligheten till centrala Göteborg och placerad under mark, delvis i Göta älv, skapar den ytor som kan användas för att bygga bostäder och skapa mötesplatser.

– Det känns väldigt bra att vi är i gång och har en entreprenör på plats. Det är oerhört viktigt att vi arbetar nära varandra – nu och fram till dess att anläggningen är klar. Det är främst projektering som står på agendan nu, säger Linda Renner, projektledare, Parkeringsbolaget.

Tillsammans ska Skanska och Parkeringsbolaget dra upp riktlinjerna för hur arbetet ska genomföras. Under 2016 etableras ett gemensamt platskontor.

– Komplexiteten med geotekniska förutsättningar, befintliga konstruktioner, marina arbeten, innerstadsmiljö, tredje man med mera gör att samverkan med beställaren redan i tidigt skede är avgörande. Då kan vi som entreprenör bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet från början till slut, säger Jenny Karlsson, projektchef, Skanska Sverige.

Projektet innefattar samarbete med ett stort antal andra aktörer i området, till exempel alla befintliga fastighetsägare samt byggherrar för den kommande exploateringen. Dessutom ska arkitektens tankar lyftas in i projektet och konst ska integreras i anläggningen från start.

– Den första uppgiften som behöver bli klar under 2017 är byggnationen av norra nerfarten. Vi beräknar att vi börjar med den i april och avslutar i december. Planerad byggperiod för parkeringsanläggningen är januari 2018 till december 2020, säger Linda Renner.

Kontakter

Kontakta: Jenny Karlsson, Projektchef
Telefon +46104484208