c

Skanska vinnare av hållbarhetspriser

Pressmeddelande 2016-10-19 14:00 CET

Skanskas projekt Knutpunkt Gamlestaden tog hem priset som Årets hållbara infrastrukturprojekt. Skanskas gröna utvecklingschef i Malmö Åse Togerö fick Årets pris för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling. Prisutdelningen skedde vid den internationella konferensen Building Sustainability, Sweden Green Building Conference 2016 i Stockholm igår.

SGBC

Årets hållbara infrastrukturprojekt: Knutpunkt Gamlestaden, beställare Trafikkontoret, Göteborgs stad

Projektet utför bland annat två nya broar över Säveån, utbyggnad av spårväg samt en kajanläggning mot Säveåns norra strand för att förbereda för kommande bostadsutveckling.

Juryns motivering: ”Projektet har fokuserat på flera viktiga parametrar rörande både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att säkerställa 100 procent spårbarhet av material och ställa etiska krav på mänskliga rättigheter bidrar projektet till hållbarhet även utanför Sveriges gränser. Man har även arbetat aktivt för att sprida kunskap om platsens kulturhistoria och har bedrivit ett innovativt och ambitiöst klimatarbete i samverkan med maskinleverantör då man använt 100 procent förnybart bränsle i maskiner.” 

Vinnare av Årets pris för hållbar byggnads- och fastighetsutveckling: Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska Sverige

Åse Togerö är en inspirationskälla för våra kunder och internt på Skanska när det gäller hållbar utveckling. Hon har starkt bidragit till att Skanska har projekt i framkant inom den absoluta spjutspetsen inom gröna byggnader.

Juryns motivering: ”Priset går till en person som brinner för att utveckla grönt och hållbart byggande och samhälle. Vinnaren kombinerar specialistkompetens inom tekniska lösningar med stor förståelse för affärsmodeller och marknadsföring och förstår vikten av att få med sig både kollegor, beställare och leverantörer. Efter att ha doktorerat inom hållbara material har vinnaren även byggt upp stor kunskap inom andra områden, bland annat energi. Vår vinnare älskar att upptäcka nya tekniska lösningar som utvecklar byggsektorn. Vinnaren arbetar med stor bredd och samarbetar med och stimulerar utveckling hos leverantörer och forskare, till exempel för att få fram nya lösningar för takintegrerade solceller.”

Kontakter

Kontakta: Åse Togerö, Hållbarhetsspecialist
Telefon 0104483179