c

Skanska bygger ny betonganläggning i Ale

Pressmeddelande 2016-09-29 09:00 CET

Den toppmoderna anläggningen i Ale leder till effektivare och klimatsmartare betongleveranser i hela Göteborgsregionen.

Skanskas nya betonganläggning i Ale kommer börja leverera betong i början av oktober. Anläggningen ligger i närheten av E45, vilket möjliggör snabba leveranser till såväl centrala Göteborg som Göteborgsregionen som helhet.  

Den nya fabriken stärker Skanskas närvaro i regionen och kompletterar den befintliga fabriken på Hisingen. Leveranserna kommer att ske från den närmaste anläggningen, vilket minimerar transportavståndet till kunderna.

– Med Alefabriken kommer vi att kunna leverera snabbt och enkelt till båda sidor av älven och vi får en högre leveranssäkerhet för regionen som helhet. Dessutom kan vi ta oss an leveranser till större, mer resurskrävande projekt, säger Stefan Hurtig, områdeschef i Göteborg.

Anläggningen har en kapacitet om över 50 kubikmeter betong i timmen. Att den är klimatsmart innebär bland annat att anläggningen har modern standard och en effektiv energianvändning. Skanska satsar även fullt ut på återvinning av restbetong och vattnet från tillverkningsprocessen tas om hand och renas. Helkrossad betongballast kommer ersätta naturgrus i upp till 75 procent av produkterna, och placeringen i Skanskas bergtäkt ger en närhet till bergråvaran.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440