c

Unga vuxna tvingas flytta mot sin vilja

Pressmeddelande 2016-09-22 08:10 CET

Var femte ung vuxen mellan 18 och 30 år har flyttat fyra eller fler gånger under de senaste fem åren. Lika många har behövt flytta mot sin vilja. Osäkerheten kring den egna bostadssituationen utgör ett hinder för unga att finna sig till rätta i livet. Det visar Skanskas senaste undersökning som kartlagt hur unga påverkas av dagens bostadsmarknad.

I dag saknar en tredjedel av landets unga vuxna en egen bostad. Lösningen för många blir att flytta runt mellan temporära boenden. Men det är långt ifrån frivilligt. Skanskas Sifo-undersökning som genomförts i samband med bostadskampanjen #EttEgetHem visar att 20 procent av alla unga någon gång behövt flytta från en bostad mot sin vilja.

Undersökningen visar även att många unga flyttar relativt ofta; var femte person mellan 18 och 30 år har flyttat minst fyra gånger de senaste fem åren och var tionde uppger att de bytt bostad fem eller fler gånger.

– Förutsättningarna på bostadsmarknaden har skapat en kris där unga har svårt att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden. I landets storstadsregioner bor i dag var tionde ung vuxen i ett andra- eller tredjehandskontrakt. För att förbättra ungas förutsättningar är det viktigt att det inte skapas fler trösklar, som exempelvis skuldkvotstak. Dessutom behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka så att fler billiga lägenheter ur det äldre beståndet blir tillgängliga, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

Undersökningen visar att en egen bostad är viktigt för unga vuxna. Närmare sex av tio, 58 procent, anser att en egen bostad är viktigt för att de ska känna sig trygga. Två av tre personer mellan 18 och 30 år tycker också att en egen bostad är avgörande för att de ska kunna planera livet framåt.

– Att känna en osäkerhet på hur länge en kan bo på ett visst ställe påverkar ens möjligheter att finna sig tillrätta i livet. Inom miljöpsykologi pratar man om hemmet som en trygg plats och tillflyktsort. Saknas tryggheten som en bostad kan ge så är det större risk att människor drabbas av psykisk ohälsa, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Om kampanjen #EttEgetHem:
Idag står hundratusentals unga utan bostad och många av dem kommer att få vänta i många år innan de kan flytta till ett eget hem. Skanska uppmärksammar därför bostadsbristen bland unga och har samlat berättelser från unga vuxna om hur de har påverkats av bostadsbristen. Berättelserna kommer, tillsammans med expertutlåtanden och färsk bostadsstatistik, att bidra till debatten om bostäder i Sverige. Allt med syftet att bidra till förändringar som leder till en framtida fungerande bostadsmarknad. Följ kampanjen på ettegethem.skanska.se eller via hashtaggen #EttEgetHem i sociala medier.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.