c

Var femte ung storstadsbo behöver låna pengar från föräldrarna till bostadsköpet

Pressmeddelande 2016-09-13 07:55 CET

Var femte ung storstadsbo behöver låna pengar av sina föräldrar för att kunna få en egen bostad. Det visar Skanskas Sifo-undersökning om hur unga påverkas av bostadsbristen. Ett skuldkvotstak skulle ytterligare försvåra för unga bostadsköpare som redan idag tycker att kraven för att beviljas ett bostadslån är för höga.

Bostadsbristen har gjort det svårare för unga vuxna att hitta ett eget hem. Var tredje person mellan 18-30 år saknar idag en egen bostad. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Skanska i samband med bostadskampanjen #EttEgetHem.

Nära åtta av tio unga vuxna vill kunna äga sitt eget boende men hela 55 procent av de tillfrågade anger att boendekostnaden behöver bli lägre för att de ska ha en möjlighet att få tag i en egen bostad. Var femte ung storstadsbo uppger dessutom att de behöver låna pengar av sina föräldrar till bostadsköpet.

– De åtgärder som införts för att dämpa den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden har gjort det svårare för unga att ta klivet in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad. Skuldkvotstaket som nu diskuteras är en åtgärd som ytterligare skulle drabba unga hårt, samtidigt som köerna till hyresrätter blir allt längre. Att i det läget införa ytterligare åtgärder som påverkar ungas möjlighet att köpa vore olyckligt, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

Resultatet från undersökningen visar att unga vuxna redan idag tycker att kraven för att beviljas ett bostadslån är för höga, bland annat anger närmare var fjärde person mellan 18-30 år uppger att kravet på kontantinsatsen bör vara lägre.

– Många föräldrar med ekonomisk möjlighet att hjälpa sina barn att köpa en bostad gör gärna det idag. Men det finns väldigt många unga vuxna som inte har föräldrar med varken möjligheten eller viljan. Denna situation skapar två läger och de som inte har råd börjar ofta jämföra sig med andra och känner sig hela tiden steget efter. Detta leder oftast till ett försämrat välmående hos unga vuxna, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Om kampanjen #EttEgetHem:
Idag står hundratusentals unga utan bostad och många av dem kommer att få vänta i många år innan de kan flytta till ett eget hem. Skanska uppmärksammar därför bostadsbristen bland unga och har samlat berättelser från unga vuxna om hur de har påverkats av bostadsbristen. Berättelserna kommer, tillsammans med expertutlåtanden och färsk bostadsstatistik, att bidra till debatten om bostäder i Sverige. Allt med syftet att bidra till förändringar som leder till en framtida fungerande bostadsmarknad. Följ kampanjen på ettegethem.skanska.se eller via hashtaggen #EttEgetHem i sociala medier.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.