c

Skanska lägger specialanpassad asfalt vid SCA:s anläggning i Timrå

Pressmeddelande 2016-08-24 08:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att lägga 40 000 ton asfalt på 80 000 kvadratmeter lageryta när SCA bygger om. För att ytorna ska klara det hårda trycket från tung trafik använder Skanskas sitt eget specialrecept som är särskilt anpassat för att klara axeltryck upp till 100 ton.

SCA

I samband med om- och tillbyggnaden av SCA:s massafabrik i Timrå har Skanska fått i uppdrag att asfaltera två lagerytor om sammanlagt 80 000 kvadratmeter. Ytan motsvarar ungefär 15 fotbollsplaner.

På lagerytorna, som läggs i etapper, kommer såväl standardasfalt som Skanskas egna specialmodifierade massa att läggas. Lagerytorna kommer att trafikeras av mycket tung trafik, bland annat truckar med ett axeltryck om upp till 100 ton. Det är därför viktigt att asfalten är tillagad och utlagd på ett sätt som ger största möjliga hållfasthet och stabilitet. 

Asfalten kommer att levereras från Skanskas alldeles nya asfaltverk i Bosvedjan. Det nya asfaltsverket ger högre kvalitet, en lägre förbrukning av el och lägre utsläpp av avgaser i samband med produktionen än det gamla verket.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440