c

Gunilla Holmberg ny chef för Skanskas betongverksamhet

Pressmeddelande 2016-08-15 13:00 CET

Gunilla Holmberg kommer närmast från rollen som VD för Hässleholm Miljö AB och tillträder sin nya tjänst 1 oktober 2016.

Gunilla Holmberg har en gedigen kompetens inom miljöfrågor, verksamhetsutveckling och kundnytta. Hon har sedan 2008 varit VD för Hässleholm Miljö AB, ett kommunalt bolag som arbetar med avfallsåtervinning och fjärrvärme. Hon har även varit kanslichef och ställföreträdande generaldirektör på Nationellt centrum för flexibelt lärande.

– Hennes värdegrundstyrda ledarskap med fokus på kunder och medarbetare stämmer mycket bra överens med den inriktning vi har inom Skanska. Med Gunilla Holmberg som chef får vi en spännande och konstruktiv utveckling av vår betongverksamhet tillsammans med våra kunniga och erfarna medarbetare, säger Per Åkerman, VD för Skanska Asfalt och Betong.

Skanskas betongverksamhet finns på utvalda platser över hela landet, och erbjuder standard- och specialprodukter, rådgivning, transport och pumpning. Inom verksamheten sker ett aktivt arbete för lägre miljöpåverkan, bland annat genom att minska naturgrusanvändandet och att arbeta med mobila produktionsenheter för att minimera transportavstånd.