c

Varannan förälder oroar sig för bostadsbristen

Pressmeddelande 2016-08-09 08:05 CET

Drygt varannan förälder är orolig för hur deras barn kommer att drabbas av bostadsbristen i Sverige, enligt Skanskas nya Sifo-undersökning som visar hur unga påverkas av bostadsbristen. De största riskerna föräldrar ser i att allt fler unga bor hemma längre är att studie- eller yrkeskarriär ska påverkas negativt samt att barnen blir allt mer beroende av sina föräldrar.

Var tredje person mellan 18 och 30 år saknar i dag ett eget hem. Bostadsbristen i Sverige har skapat en växande oro bland föräldrar. Hela 62 procent är rädda för att deras barn ska drabbas och siffran är ännu högre i storstadsregionerna. De främsta orsakerna till oron är att barnens nuvarande och framtida ekonomi inte ska räcka till för att få ihop boendekostnaderna. Det visar Skanskas nya Sifo-undersökning som genomförts i samband med bostadskampanjen #EttEgetHem.

Resultatet visar att det finns flera stressmoment kopplat till att barnen ska flytta hemifrån. Fyra av tio föräldrar gruvar sig för att barnen ska behöva bo hemma långt efter att de blivit vuxna för att de inte hittar ett eget hem. Lika många bekymrar sig över att barnens studie- och yrkeskarriär ska påverkas negativt på grund av bristen på boenden.

– Bristen på bostäder innebär exempelvis att studenter måste välja bort utbildningar. Det kan få stora negativa konsekvenser på ett rent personligt plan men på sikt även på samhället i stort. För att få fram bostäder som studenter har råd med är den viktigaste åtgärden att öka rörligheten i det befintliga beståndet för de nya bostäderna kommer aldrig att vara de billigaste, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

Sifo-undersökningen visar även att föräldrar ser flera risker med att barn bor hemma allt längre. Främst att fler unga blir allt mer beroende av sina föräldrar högre upp i åldrarna, det uppger hela 80 procent. Var tredje förälder anser även att relationen mellan barn och förälder kan påverkas negativt.

– Att lämna föräldrahemmet är en viktig del av att bli vuxen och ta ansvar för sitt eget liv. I många länder är det helt normalt att bo hemma tills man är 30 år, medan det betraktas som ovanligt i Sverige. Det finns därmed en ökad risk för konflikter, sämre relationer och även att föräldern känner sig låst av sina barn, både emotionellt och ekonomiskt, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Om kampanjen #EttEgetHem:
Idag står hundratusentals unga utan bostad och många av dem kommer att få vänta i många år innan de kan flytta till ett eget hem. Skanska vill därför uppmärksamma bostadsbristen för unga och uppmanar unga vuxna att berätta om hur de har påverkats av bostadsbristen. Berättelserna kommer, tillsammans med expertutlåtanden och färsk bostadsstatistik, att bidra till debatten om bostäder i Sverige. Allt med syftet att bidra till förändringar som leder till en framtida fungerande bostadsmarknad.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.