c

Var tredje person skadar sig vid hemmafixet

Pressmeddelande 2016-07-18 08:05 CET

Under semestern är det många som passar på att renovera och göra i ordning hemmet. Skanskas Säkerhetsbarometer visar dock att det inte är helt riskfritt.  Var tredje person har skadat sig när de har ägnat sig åt hemmafix. Männen skadar sig oftare än kvinnor och de är också sämre på förbyggande åtgärder för att undvika skador.

Skanskas Sifo-undersökning Säkerhetsbarometern visar att många tummar på säkerheten i hemmet; 34 procent har skadat sig i samband med snickeri, elarbeten och andra renoveringssysslor. Bland männen är skadefrekvensen högst, där har hela 44 procent skadat sig när de hemmafixat.

Den vanligaste anledningen till varför olyckan är framme är bristande fokus, det uppger 38 procent. Andra vanliga orsaker till skador är felaktig arbetsställning (25 %) eller att man inte har använt sig av lämplig skyddsutrustning (25 %). Män tenderar även att strunta i förbyggande åtgärder för att undvika skador i högre grad än kvinnor.

– Renoveringar och trädgårdsarbete kräver både förberedelse och kunskap för att de ska bli rätt utförda och för att skador ska undvikas. Det är viktigt att man har tid och inte känner sig stressad. Bristande fokus är nämligen den främsta anledningen till varför man skadar sig vid hemmafixet, säger Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson, skyddsombud på Skanska.

Enligt Säkerhetsbarometern skadar flest sig i samband med att de snickrar (22 %) följt av att klippa buskar (18 %) och att spika upp tavlor (14 %). Gräsklippning och blomplantering verkar dock vara tämligen riskfria sommaraktiviteter, med låg skadefrekvens.

Arbeta säkert – Säkra Snickarens bästa tips:

• Kontrollera verktygen – Efter en vinter i förrådet kan motorsågen, eller gräsklipparen ha försämrats. Tänk på att kontrollera dina verktyg innan du använder dem.
• Investera i rätt hjälpmedel – Takstege, stegar och glidskydd är billiga investeringar för att bli säkrare vid takarbeten.
• Skydda dig – Skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och rejäla arbetskläder är ovärderligt för att undvika skador.
• Underhåll av säkerhetsanordningar– Inga säkerhetsåtgärder är bättre än dess underhåll. Anordningar utomhus är utsatta för väder och vind – se till att underhålla din utrustning.
• Håll koll på elen – Ta reda på vilka regler som gäller kring elarbeten, det är endast några få installationer du som privatperson själv får ta hand om. 
• Två är bättre än en – Be om hjälp och var inte själv vid en arbetsuppgift du är osäker på. 

Fler tips om hur man hemmafixar: www.skanska.se/sakrasnickaren


Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 002 respondenter. Undersökningen är genomförd i mars 2016.