c

Forskning och företag möts i Lund

Pressmeddelande 2016-07-13 09:00 CET

Världens främsta mötesplats för kommersialisering av forskning och innovation. Det är tanken bakom den byggnad som Skanska ska bygga i Science Village i Lund, på området mellan ESS och Max IV.

Science Village Lund

Skanska har tecknat avtal med Science Village om en markanvisning på 13 000 kvadratmeter. Här ska ett hus och en mötesplats utvecklas, och grundtanken är att skapa ett nav för forskning och affärsmannaskap som bidrar till att stärka Science Village.

I denna byggnad ska det finnas alla nödvändiga funktioner för att underlätta kommersialisering av forskning och innovation. Syftet är att skapa ett gränssnitt för att generera möten och utveckling av idéer och entreprenörskap.

– Vi kommer öppna upp och inkludera intressenter långt innan huset är på plats. Vi vill skapa det här huset på ett helt nytt sätt och det ska märkas redan i processen, säger Andreas Lundberg, affärsutvecklare, Skanska Sverige.

Fokus kommer ligga på två områden: den akademiska världen respektive näringslivet. Här kommer dels att finnas relativt traditionella forskningsmiljöer för universitet och andra institut som inte har tillräckligt stor närvaro i Science Village för att kunna motivera egna lokaler, men även utrymme för alternativa spår kring interdisciplinär forskning och integrerad vetenskap.

I näringslivsinriktningen ingår bland annat processen att ta forskningen ett steg vidare och skapa utväxling i form av verksamheter, sysselsättning och avkastning.

– Konceptet för hela Science Village handlar mycket om att skapa en mötesplats för akademi, forskning och näringsliv och vi tycker att Skanska prickar rätt med sina idéer kring detta hus, det kommer bli ett viktigt bidrag till Science Village, säger Ulrika Lindmark, vd, Science Village Scandinavia.