c

Skanska bygger den klimatsmarta Förbifart Lidköping

Pressmeddelande 2016-07-08 08:15 CET

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om Förbifart Lidköping. Uppdraget består av projektering samt om- och nybyggnation av mötesfri landsväg. Kontraktet är värt cirka 230 miljoner kronor.

Lidköping

– Vi är det stora företaget med den lokala förankringen, vilket har bidragit till att vi fått förmånen att genomföra detta projekt åt Trafikverket, säger Uno Magnusson, projektchef, Skanska Sverige.

Avtalet omfattar projektering, ombyggnation och breddning av befintlig väg 184 till 2+2 fält på en cirka 1,6 kilometer lång sträcka söder om Skararondellen i Lidköping. Projektering och nybyggnation av cirka 7 kilometer väg med 2+1-fält tillkommer i en sträckning söder om Filsbäck, mellan väg 184 och Källby. Dessutom ingår projektering och om- och nybyggnation av lokalvägar, enskilda vägar, tre cirkulationsplatser, nio broar och bullerskydd i projektet.

Projektet är Trafikverkets första som har förfrågningsunderlag med klimatkrav utannonserat. Förutom materialval och produktionsmetoder är transporter ett område som får stor klimatpåverkan i byggprojekten. Innovation och kostnadseffektiva lösningar kommer därför efterfrågas.

– Eftersom projektet även förväntas ha betydande miljöpåverkan efterfrågas också kompenserande åtgärder för att skydda värdefulla naturvärden och naturmiljöer. Det gäller särskilt passage av två å-raviner samt ianspråktagande av jordbruksmark och fornlämningar i området. I dialog med Trafikverket ser vi fram emot ta fram förslag på både hållbara och klimatsmarta lösningar i projektet, säger Henrik Nilsson, distriktschef, Skanska Sverige.

Väg 44 är en viktig regional led som kopplar samman E6 i sydväst vid Uddevalla och E20 i nordöst vid Götene. I dag passerar väg 44 genom samhället Filsbäck. Tillgängligheten och framkomligheten är låg och sträckan har hög trafikbelastning.  En ny väg 44 och breddning av väg 184 kommer att ge bättre framkomlighet och en tryggare trafikmiljö.

Projektet startar i september 2016 med planerat färdigställande i slutet av juni 2019.

Kontakter

Kontakta: Henrik Nilsson, Produktionschef
Telefon +46104484280