c

Skanska: skapa möjligheter för enkla jobb och börja bygga städer

Pressmeddelande 2016-07-05 10:45 CET

Med rätt förutsättningar kan byggbranschen spela en avgörande roll i Sveriges förmåga att möta de stora samhällsutmaningarna och säkra tillväxten. Vi kan erbjuda de enkla jobben och vi vet vad som krävs för att öka bostadsbyggandet. Hör koncernchef Johan Karlström i seminariet ”Växtvärk Sverige” i Almedalen.

Både regering och opposition ropar efter de enkla jobben för att öka sysselsättningsgraden hos de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Men de enkla jobben kräver rätt förutsättningar.

– På en byggarbetsplats finns många enkla arbetsuppgifter och vi skulle kunna renodla rollerna i enklare och mer kvalificerade jobb. Men för att det ska bli verklighet krävs att arbetsmarknadens parter tar ett gemensamt ansvar, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska AB.

En annan brännande fråga är bostadsbristen, enligt Boverket behövs omkring 700 000 nya bostäder fram till 2025. Samtidigt byggs det i alldeles för liten omfattning.

– För att klara detta måste vi sluta bygga bostäder och börja bygga städer. Samordning av bostads- och infrastrukturplaneringen är helt nödvändig för att lösa bostadsbristen, säger Johan Karlström.

För svar på hur vi säkrar tillväxten lyssna till seminariet Växtvärk i Sverige.
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4 Tid: Onsdag 6/7 11:00 – 11:45.

Medverkande: Johan Karlström, vd och koncernchef, Skanska AB. Annika Winsth, chefekonom, Nordea. Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet. Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Mia Odabas, moderator (ekonomijournalist).