c

Förarlösa bussar i ringlinje knyter samman framtidens Uppsala

Pressmeddelande 2016-07-04 08:30 CET

Satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är nyckeln till tillväxt i Uppsalaregionen och 150 000 nya invånare före år 2050. I Almedalen presenterar Skanska sin framtidsvision ”Uppsala 360 – en stad som håller ihop”.

Visionsstudien visar hur Uppsala kan förtätas och bli en flerkärnig stad. Satsningar på infrastruktur och långsiktigt hållbara kollektivtrafiklösningar ger förutsättningar för 75 000 nya bostäder, 360 000 invånare och 80 000 nya jobb. Genom dessa satsningar kan Uppsala bli en naturlig del av huvudstadsregionen med tillgång till Sveriges största och bredaste arbetsmarknad.

Linnélinjen, ringlinjen som knyter samman Uppsalas olika stadsdelar, är en av satsningar. Här ska koldioxidneutrala tysta förarlösa elbussar, BRT- Bus Rapid Transit, gå i egna körfält med hög turtäthet. 

– Jämfört med spårväg är BRT-bussar väsentligt billigare både vad gäller investering och drift och underhåll. Den totala investeringskostnaden för Linnélinjen beräknas till under 2,5 miljarder kronor, säger Lars Jonson, vVD, Skanska Sverige.

Linnélinjen skulle kunna finansieras genom ett privat konsortium som löser finansieringen av projektet genom att utnyttja värdeökningen av mark längs sträckan.

– Vi vill öppna upp för ökat samarbete mellan det offentliga och privata och en nära dialog inom och utanför Uppsala.  Och vi behöver börja redan idag, säger Lars Jonson.

Läs mer om vision Uppsala 360 – En stad som håller ihop >>
Läs mer om seminariet i Almedalen den 5 juli >>