c

Sociala investeringar i byggupphandlingar – är det lönsamt?

Pressmeddelande 2016-07-04 08:00 CET

Sociala krav i upphandlingar har mött kritik för att fördyra upphandlingarna. Men erfarenheter visar att det är mycket lönsamt för samhället. I samband med renoveringen av Vivalla investerades 3,5 miljoner kronor i arbetsmarknadsinsatser, vilket gav en vinst på 11 miljoner kronor efter två år.

Samhällsnyttan av investeringen i Vivalla har tidigare utvärderats i rapporten ”Mer än bara hus” där kostnader och uteblivna intäkter för samhället jämförts med hur det förändras när en person kommer i arbete.

I dag arrangerar Skanska ett seminarium i Almedalen med utgångpunkt i det lyckade lyftet av Vivalla. Under seminariet adressera frågan hur offentliga beställare kan använda upphandlingsverktyget för att skapa sysselsättning åt människor som idag står utanför arbetsmarknaden.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister, Finansdepartementet. Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket. Lena Micko, ordförande, SKL. Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv. Ulf Rohlén, vd, Örebrobostäder. Pierre Olofsson, vd, Skanska Sverige. Katrine Marçal, moderator.

Plats: Rostockergränd 4, Skanskas trädgård


Ta del av rapporten på www.skanska.se/vivallarapport