c

Skanska renoverar k-märkta hus i Gamla Stan, Stockholm

Pressmeddelande 2016-06-27 08:15 CET

Skanska ska grundförstärka och renovera sex kulturmärkta bostadshus i Gamla Stan, Stockholm. Uppdragsgivare är Stadsholmen, ett dotterbolag till Svenska Bostäder. Arbetet är uppdelat i etapper och vid fullföljande av samtliga etapper är avtalet värt cirka 200 miljoner kronor.

Bostadshusen, som är byggda på 1600-1700-talen, ligger i kvarteret Daedalus 5 intill Mälartorget och rymmer även affärslokaler. Med åren har sättningar i husen uppstått på grund av grundvattenförändringar som medfört röta i gamla träpålar och rustbotten. Därför ska Skanska utföra omfattande grundförstärkningsarbeten. Därefter utförs renoveringar av lägenheter och lokaler, vilket innefattar stambyte, fasad- och fönsterrenovering, nya badrum och kök samt nya ytskikt och installationer.

– Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som sätter vår kompetens på prov. Det här är blåklassade byggnader som dessutom utgör fornminnen, vilket gör att vi har hårda krav på oss att arbeta utan att skapa vibrationer och sättningar. Läget i Gamla Stan ställer också speciella krav vad gäller logistik, säger Svante Ekesiöö, projektchef, Skanska Sverige AB.

Hyresgästerna kommer att bo kvar i husen under grundförstärkningsarbetets gång, men evakueras vid husrenovering. Byggstart är planerad till augusti 2016 och projektet ska vara färdigt 2020.

– Vi är glada att grundförstärkningen av vår kulturfastighet nu kommer igång. Med bästa möjliga teknik och bevarandekrav grundförstärks och renoveras fastigheten. Arbetet övervakas av antikvariskt sakkunniga från Stadsholmen i samarbete med Stadsmuseet, säger Pelle Björklund, VD Stadsholmen.

Kontakter

Kontakta: Svante Ekesiöö, Projektchef
Telefon +46104480246