c

Var tredje ung vuxen saknar en egen bostad – så påverkas unga av bostadsbristen

Pressmeddelande 2016-06-16 08:30 CET

En klar majoritet av unga vuxna i Sverige tycker att det är svårt att hitta ett eget hem. Det påverkar deras familjerelationer, framtidsplaner och hälsa negativt. Så många som var fjärde person mellan 18 och 30 år har mått psykiskt dåligt i längre perioder på grund av bostadsbristen. Det visar Skanskas nya Sifo-undersökning som kartlagt hur unga påverkas av dagens bostadsmarknad.

Ett eget hem

Bostadsbristen i Sverige drabbar de unga hårt och i dag saknar var tredje person mellan 18 och 30 år en egen bostad. Majoriteten av de som saknar ett eget hem bor hos sina föräldrar medan andra är inneboende eller har andra- eller tredjehands-kontrakt. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Skanska i samband med lanseringen av bostadskampanjen #EttEgetHem där unga berättar hur de påverkats av bostadsbristen.

Resultatet av Sifo-undersökningen visar att sju av tio unga vuxna tycker att det är svårt att hitta en egen bostad. Jakten på ett eget hem har även en direkt påverkan på hur unga vuxna mår. Var fjärde person mellan 18 och 30 år, som upplevt det problematiskt att hitta en egen bostad, har mått psykiskt dåligt i längre perioder.

– Att ha ett eget hem är viktigt för att kunna planera och styra sin framtid. Dagens bostadsbrist påverkar inte bara många unga vuxnas välmående, utan riskerar även den framtida samhällsutvecklingen. Byggreglerna måste ändras och rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden öka. Då får fler unga vuxna chansen att bestämma över sina liv, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem. 

Undersökningen visar också att bostadsbristen tär på nära relationer. Nästan var fjärde ung vuxen som har svårt att hitta en egen bostad uppger att relationen till familj, vänner eller sin partner påverkats negativt. Var femte person mellan 18 och 30 år som påverkats av bostadsbristen säger att det har hindrat deras jobb- eller studiekarriär.

– Att lämna föräldrahemmet är en viktig del av att bli vuxen och ta ansvar för sitt eget liv. Sverige är med internationella mått mätt en mycket individualistisk kultur där självständighet och oberoende värderas högt av både samhället och de flesta individer. Det är därför både symboliskt och funktionellt viktigt i att få fatt i en egen bostad. För att få göra misstag i fred, utveckla sitt eget sätt att hantera livet, träna på att misslyckas utan föräldrarnas ständigt närvarande famn, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.


Om kampanjen #EttEgetHem:
I dag står hundratusentals unga utan bostad och många av dem kommer att få vänta i många år innan de kan flytta till ett eget hem. Skanska vill därför uppmärksamma bostadsbristen för unga och uppmanar unga vuxna att berätta om hur de har påverkats av bostadsbristen. Berättelserna kommer, tillsammans med expertutlåtanden och färsk bostadsstatistik, att bidra till debatten om bostäder i Sverige. Allt med syftet att bidra till förändringar som leder till en framtida fungerande bostadsmarknad. Följ kampanjen på ettegethem.skanska.se eller via hashtaggen #EttEgetHem i sociala medier.

 

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämnt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.