c

Skanska samverkar med Locum om framtidens S:t Görans sjukhus på Kungsholmen, Stockholm

Pressmeddelande 2016-06-10 08:00 CET

Skanska har tecknat ett samverkansavtal med Locum avseende ny- och ombyggnation av S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Projektet är en del av Stockholms läns framtidsplan för hälso- och sjukvården, en av de största satsningarna i landstingets historia.

– Vi känner oss mycket stolta och glada över att ha vunnit uppdraget att vara Locums samarbetspart i detta stora och utmanande projekt, säger Roger Taringer, projektchef, Region Hus Stockholm Syd, Skanska Sverige.

Skanska och Locum ska i en inledande fas gemensamt utforma den slutgiltiga och detaljerade projektomfattningen. Avsikten är att nå fram till en utförandefas som innefattar själva byggprojektet. Byggstart är planerad till 2017. Den preliminära omfattningen är cirka 25 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 9 000 kvadratmeter ombyggnation av befintligt sjukhus.

– Att bygga om och bygga nytt samtidigt som befintlig verksamhet pågår är en stor utmaning. Behoven hos sjukhusets personal, patienter och besökare är oerhört viktiga för oss och vi vill inte enbart bygga ett sjukhus som ska möta framtidens vårdbehov utan också göra det utan att störa den verksamhet som pågår dagligen på området, säger Anna Selenius, projektchef Locum.

S:t Görans sjukhus ska rustas upp för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Upprustningen kommer inledningsvis att omfatta ombyggnation inom befintliga byggnader samt två helt nya huskroppar som ska innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagningar. Om- och nybyggnationerna ökar kapaciteten med cirka 6 000 slutenvårdstillfällen, vilket motsvarar en utökning med 62 vårdplatser. Sjukhuset ska också inrymma ett nytt BB med plats för 4 000 förlossningar.

Kontakter

Kontakta: Jan Selberg, Funktionschef
Telefon +46104486604