c

Skanska bygger ut Nya Alingsås Lasarett för 420 miljoner kronor

Pressmeddelande 2016-06-03 08:45 CET

Skanska har tecknat avtal med Västfastigheter om att utföra om- och tillbyggnaden av Nya Alingsås Lasarett. Kontraktet är värt cirka 420 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2016.

alingsås lasarett

Nya Alingsås Lasarett ska bli ett akutsjukhus med närvårdsprofil med ett utökat ansvar för planerad vård för närområdet och övriga Västra Götalandsregionen.
 
Projektet omfattar 8 000 kvadratmeter nybyggnad och 13 000 kvadratmeter ombyggnad. Sjukhuset får nya vårdavdelningar och lokaler för administration och utbildning. Därtill blir det en ny entré med reception, café och väntrum. Ombyggnaden innefattar bland annat intensivvårdsavdelning, ortopedi, laboratorier, apotek, restaurang och kök.

Byggnadsarbetena är påbörjade och avsikten är att projektet ska vara helt färdigställt under våren 2020.

Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

 

Bild: Sweco Architects

Kontakter

Kontakta: Thomas Johansson, Distriktschef
Telefon +46104486009
Kontakta: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494